Głos wsi

Głos wsi

Obszary wiejskie Europy oferują zarówno interesujące możliwości, jak i inspirujące ścieżki prowadzące do sprawiedliwej transformacji.

Konwencja Wiejska i Rolna ARC2020 jest wielostronną platformą, która umożliwia ludziom wypowiadanie się w kwestiach istotnych z perspektywy rolnictwa, żywności oraz działaczy wiejskich. Rolnicy i dziennikarze, jak również przedstawiciele różnych instytucji lub organizacji — od pracowników naukowych po urzędników lub działaczy politycznych — dzielą się swoimi poglądami poprzez artykuły lub debaty skoncentrowane na konkretnych zagadnieniach.

Seria kilkunastu artykułów poświęconych rozmowom na temat obszarów wiejskich, publikowanych na stronie internetowej ARC2020 w 2019 r., jest jak dotąd jedną z naszych najpopularniejszych. Zważywszy na niekiedy niekorzystny obraz obszarów wiejskich przedstawiany w tradycyjnych mediach, miło było usłyszeć o kilku ciekawych i inspirujących inicjatywach z całego kontynentu.

Gospodarka społeczna i solidarna na obszarach wiejskich może oferować alternatywy w czasach głębokiej transformacji.

Eamon O’Hara z Ecolise (europejska sieć na rzecz kierowanych przez społeczność inicjatyw w dziedzinie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju) napisał o sile kierowanych przez społeczność inicjatyw wiejskich podejmowanych w całej Europie w obliczu wyzwań związanych z degradacją klimatu i różnorodności biologicznej. „Szacuje się, że istnieje (…) około 2500 społecznych inicjatyw energetycznych, 1500 ruchów społecznych Slow Food (skupiających się na zachowaniu tradycyjnej i regionalnej kuchni oraz zachęcaniu do uprawy roślin i nasion oraz hodowli zwierząt gospodarskich charakterystycznych dla lokalnych ekosystemów), a także około 7000 wspieranych przez społeczności programów rolnictwa, które dostarczają żywność na potrzeby ponad miliona obywateli”.

Ruch Landcare skupia szereg zainteresowanych stron z obszarów wiejskich w celu starannego planowania praktyk gospodarowania gruntami. Liderem w skali Europy jest niemiecki region Bawarii — inicjatywie podlega nawet 80% tutejszych gruntów. Dialog w tej dziedzinie był częścią ARC2020 #RuralDialogues — inicjatywy, w ramach której do wsi Cloughjordan przybyły najróżniejsze zainteresowane strony związane z problematyką środowiska oraz rozwoju obszarów wiejskich. Ta irlandzka ekowioska zajmuje obszar 67 akrów, a jej społeczność współdzieli ziemię, infrastrukturę, gospodarstwo rolne, system grzewczy itp.

Artykuł autorstwa Paula Soto i Enrique Nieto z Punktu Kontaktowego ENRD stanowi wnikliwą analizę inteligentnych wiosek i omawia możliwości oraz bariery związane z ich powstawaniem. Sylvia Kay (z TNI — Transnational Institute, instytutu na rzecz badań i orędownictwa w kwestiach międzynarodowych zaangażowanego w budowanie sprawiedliwej, demokratycznej i zrównoważonej planety) opowiedziała nam o rozwoju agroekologii w Holandii. María Coto Sauras (konsultantka w Red2Red pracująca nad polityką publiczną, zrównoważonym rozwojem i sprawami wiejskimi) pokazała, w jaki sposób przemyślane planowanie może pomóc rodzinom imigrantów osiedlić się na obszarach wiejskich Hiszpanii, wykorzystać możliwości i jednocześnie przyczynić się do zaspokojenia lokalnych potrzeb.

Cykl „Głos wsi” naświetlił wiele innych tematów, których motywem przewodnim są korzyści płynące ze wspólnej pracy. Kiedy ludzie działają razem i naprawdę słuchają siebie nawzajem, drobnymi krokami zmieniają świat na lepsze.

Oliver Moore
ARC2020 oraz centrum nauk o współpracy przy University College Cork
e-mail: oliver@arc2020.eu

Źródło: Rural Connections

Udostępnij artykuł