Forum cyfrowej administracji publicznej 2021

Forum cyfrowej administracji publicznej 2021

Cyfrowe “paszporty” żywności pomogą zwiększyć polski eksport, otwierając na nowe rynki i umożliwią śledzenie drogi produktów – oceniła podczas Forum Cyfrowej Administracji Publicznej, wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Paszportyzacja zapewni dostęp do pełnej wiedzy na temat tego, jaką drogę przeszedł produkt. Chcemy wyjść naprzeciw unijnej strategii „Od pola do stołu” i śledzić produkt na każdym etapie jego produkcji, m.in. dla większej świadomości konsumentów – powiedziała Minister Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zwróciła jednocześnie uwagę, że informacje dotyczące pochodzenia produktów coraz częściej odgrywają istotną rolę w wyborach zakupowych Polaków. W ramach pilotażu projekt paszportyzacji obejmie produkcję ziemniaka, a także rynek wieprzowiny i wołowiny. To odpowiedź i wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych branż – ich przedstawiciele i związki producentów bardzo mocno podnosili to, że w tych sektorach paszportyzacja jest kluczowa – powiedziała Minister Anna Gembicka.

Wicedyrektor Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Janek zwrócił uwagę, że rozpoznawanie pochodzenia i jakości produktów rolnych może sprawiać trudności, a paszportyzacja umożliwi zwiększenie kontroli nad tymi parametrami. Będziemy mogli zamówić towar z naszego województwa, czy gminy i za pomocą telefonu komórkowego go rozpoznać – wyjaśnił Dyrektor Wojciech Janek.

Paszportyzacja Polskiej Żywności

Projekt Paszportyzacja Polskiej Żywności realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspólnie z Govtech Polska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucjami administracji publicznej oraz uczestnikami łańcucha dostaw. Jego celem jest powstanie systemu pozwalającego na identyfikowanie żywności na wszystkich ogniwach/etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu. Cyfrowy system ma umożliwić rejestrowanie i walidowanie transakcji (rejestrowanie zdarzeń) w procesach produkcji i dystrybucji żywności. Przyczyni się do zwiększenia wiarygodności pochodzenia oraz przejrzystości i pewność informacji o jej pochodzeniu.

Zainteresowanymi powstaniem i funkcjonowaniem cyfrowego systemu paszportyzacji polskiej żywności są uczestnicy łańcucha dostaw – rolnicy, zrzeszenia i związki producentów sektora rolno-spożywczego, jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa i jakości żywności oraz lub przede wszystkim konsumenci.

Główne przyczyny realizacji projektu:

  • rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwórstwo oraz drodze jaką przeszedł produkt od producenta do konsumenta,
  • niezbędny wzrost zaufania do żywnościowego produktu finalnego,
  • zapewnienie przejrzystości w łańcuchach dostaw żywności, ze względu na rosnąca liczbę podmiotów zaangażowanych w łańcuch,
  • pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności,
  • wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych rozwiązaniach,
  • wysoka podatność na błędy i oszustwa,
  • rosnąca liczba konkurencyjnych certyfikatów jakości i związane z tym ryzyko nadużyć.

System satelitarnego monitorowania upraw rolnych

Za pomocą danych z gleby i zdjęć satelitarnych chcemy mierzyć dokładnie informacje na temat suszy i przewidywanych plonów – wyjaśniła Minister Anna Gembicka.

System satelitarnego monitorowania upraw rolnych (S2MUR) to będzie platforma informatyczna wykorzystująca synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Tak pomyślany system jest ewenementem na skalę światową, jeśli chodzi o zasięg terytorialny, jak i o wykorzystanie danych. Dlatego też jest to bardzo skomplikowany projekt, na który składa się zaprojektowanie, budowa i rozwój platformy informatycznej.

Dzięki S2MUR będzie możliwe – na podstawie cyfrowej analizy zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości, monitorowanie i ocena stanu upraw, szacowania plonów, szacowania ewentualnych strat oraz określenie ich przyczyny (susza, wymoknięcia, wymarznięcie, itp.). Dodatkowo, będzie możliwość oceny stanu zagospodarowania działek rolnych,  w tym działek niewielkich także o nietypowych i nieregularnych kształtach. Pozwoli to znacząco wesprzeć małe i średnie gospodarstwa w przejściu na rolnictwo 4.0 i pozwoli ułatwić szacowanie odszkodowań za straty bez konieczności wizji lokalnych.

Cyfrowa transformacja administracji 2.0 – nowe kierunki w dobie COVID-19 w obszarze kompetencji

Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa uczestniczyli również w panelu dotyczącym cyfrowej transformacji administracji 2.0.

Przede wszystkim w naszej instytucji stawiamy duży nacisk na rozwój zawodowy pracowników, zwłaszcza w obszarach związanych z projektami informatycznymi. Osiągamy to poprzez kierowanie ich na różnorodne szkolenia, konferencje, webinaria, aby zmotywować ich do stałego podnoszenia kompetencji. Zdobyta wiedza pozwala im  w codziennej pracy wprowadzać zmiany, które zapewniają projektom prowadzonym w  KOWR dostosowanie do aktualnych na rynku standardów – powiedział Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Jednym z priorytetów KOWR w najbliższych latach jest elektronizacja usług udostępnianych naszym beneficjentom. Mamy świadomość, że dobry „urząd” to „przyjazny urząd”, gdzie można szybko i sprawnie załatwić swoją sprawę. W tym celu  uruchomiliśmy platformę usług elektronicznych eRolnik oraz realizujemy kluczowe projekty transformacji cyfrowej w rolnictwie, czyli paszportyzacja polskiej żywności oraz system satelitarnego monitorowania upraw – dodał Dyrektor Michał Wiśniewski.

W trakcie forum wspomniano również o realizacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promocji odnawialnych źródeł energii, w tym filmów edukacyjnych promujących biogazownie rolnicze, szkoleń dotyczących zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz zagospodarowania odchodów zwierzęcych poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej w mikrobiogazowniach rolniczych.

Forum Cyfrowej Administracji Publicznej

26 lutego 2021 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja największego wydarzenia branżowego w Polsce – Forum Cyfrowej Administracji Publicznej. Partnerami Forum byli Kancelaria Premiera Rady Ministrów oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR jako partner Forum współorganizował panel Nowe technologie w rolnictwie – innowacje w nieinnowacyjnym obszarze. Więcej o forum można znaleźć na stronie internetowej www.fcap.pl, relacja jest dostępna na: https://www.youtube.com/channel/UCTP2mGJzoiChfNW7ta3VerA/featured.

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł