Enoturystyka - podstawy degustacji wina

Enoturystyka - podstawy degustacji wina

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Enoturystyka – podstawy degustacji wina”, które odbędzie się w dniach 26 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do serwowania i prowadzenia degustacji wina w ramach oferty turystycznej lub warsztatów enoturystycznych.

Cele szczegółowe dotyczą przekazania podstawowych informacji w zakresie roli jaką pełnią zmysły podczas degustacji, sposobów oceny wina, przebiegu degustacji jak również zaprezentowanie rodzajów kieliszków do odpowiednich gatunków win. Dodatkowo zostaną przekazane informacje i dobre przykłady zastosowania wiedzy objętej szkoleniem w enoturystyce.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką winiarską, w szczególności do osób świadczących usługi turystyczne na wsi oparte o potencjał własnej winnicy oraz doradców wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności enoturystycznej.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 19 czerwca – 21 sierpnia 2020 roku.
Tematyczne materiały szkoleniowe będą udostępnione sukcesywnie według harmonogramu na platformie szkoleniowej CDR O/Kraków www.cdrkursy.edu.pl wyłącznie zalogowanym uczestnikom od dnia 26 czerwca 2020 roku.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem (skan) na adres: d.migocka@cdr.gov.pl, pod nr faxu: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi w teście, do którego będzie można przystąpić po ukończeniu wszystkich modułów szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Michał Wnęk – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 26, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Dorota Migocka – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
tel. 12 424 05 54. e-mail: d.migocka@cdr.gov.pl
• w sprawach technicznych:
Bartłomiej Mitka – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
Krzysztof Kucia – Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Źródło: CDR

Udostępnij artykuł