Energetyka prosumencka w świetle obowiązującego prawa.

Energetyka prosumencka w świetle obowiązującego prawa.

Obowiązuje już znowelizowana wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2018 poz.1776). Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji?

Najważniejszym obszarem, który reguluje ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, jest system aukcyjny. Jest to najważniejszy mechanizm wspierania inwestycji w energetyce odnawialnej, który ma przybliżyć Polskę do wywiązania się z celu 15% OZE na rok 2020. Wdrażanie celu zostało wstrzymane na skutek wadliwych regulacji związanych z łączeniem pomocy publicznej i operacyjnej, które zakwestionowała Komisja Europejska.

Wprowadzona w nowelizacji ustawy o OZE reguła kumulacji publicznej zakłada pomniejszenie pomocy operacyjnej, o którą inwestor ubiega się w aukcji w postaci gwarantowanej ceny za energię, uwzględniającej premię ponad cenę rynkową, o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację. Brak doprecyzowania tej kwestii we wcześniejszej wersji systemu aukcyjnego mógł dawać przewagę inwestorom, którzy posiadali pomoc inwestycyjną, dzięki czemu potencjalnie mogli oferować niższe ceny za energię, zwiększając tym samym swoje szanse na wygranie aukcji.

Źródło: CDR

Udostępnij artykuł