Dopłaty bezpośrednie 2020

Dopłaty bezpośrednie 2020

Od 2 marca do 15 kwietnia rolnicy mogą składać oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich za 2020 rok. Na jakich zasadach rolnicy mogą składać oświadczenie o braku zmian w dopłatach? Jakich stawek dopłat bezpośrednich można się spodziewać?

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i dopłaty obszarowe z PROW za 2020 rok. Podobnie jak w 2019 i 2018 roku, tak i w tym roku rolnicy będą mieli obowiązek składać wnioski poprzez aplikację e-wniosek na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z kolei od 2 marca do 15 kwietnia 2020 roku rolnicy będą mogli składać papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Jest to o tyle ważne, że złożenie takiego oświadczeni jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dopłat na rok 2020 i ubieganiem się o takie same dopłaty jak za 2019 rok.

Na jakich warunkach rolnik może skorzystać z oświadczenia o dopłatach bezpośrednich?

Z opcji złożenia do biura powiatowego ARiMR papierowego oświadczenia w sprawie braku zmian w stosunku do poprzedniego roku może skorzystać rolnik, który we wnioski o dopłaty za 2019 roku zadeklarował, że ma powierzchnię gruntów ornych poniżej 10 ha oraz potwierdzi brak zmian w porównaniu do wniosku o dopłaty za 2019 roku. Dodatkowo będzie się ubiegać o takie same dopłaty jak w poprzednim roku.

Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:

jednolitą płatność obszarową,
płatność za zazielenienie
płatność dodatkową
płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu
płatność do owiec
płatność do kóz
płatność niezwiązaną do tytoniu
płatności ON
pomoc na zalesianie (PROW 2007-2013)
premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

Na jakich warunkach rolnik może skorzystać z oświadczenia o dopłatach bezpośrednich?
Kto nie może skorzystać z oświadczenia w sprawie dopłat bezpośrednich?

Oświadczenia w formie papierowej w sprawie dopłat bezpośrednich nie może składać rolnik, który ma 10 ha lub więcej lub w 2019 r. ubiegał się o takie dotacje jak dopłaty dla młodych rolników, do roślin strączkowych na ziarno, do roślin pastewnych, do buraków cukrowych, do ziemniaków skrobiowych, do truskawek, do pomidorów, do lnu, do konopi włóknistych, do bydła, do krów, dopłaty rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) i dopłaty ekologiczne (PROW 2014-2020).

Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich za 2020 rok?

O tym jakie będą stawki dopłat bezpośrednich i dopłat obszarowych z PROW za 2020 roku dowiemy się dopiero jesienią. Wówczas to rząd określa dokładnie stawki tych płatności na podstawie oficjalnego kursu euro i złotego.

Natomiast można się spodziewać, że raczej nie będą znacząca odbiegać od tych za 2019 rok, a za ten rok stawki dopłat bezpośrednich wynoszą:

jednolita płatność obszarowa –471,64 zł/h
dopłaty za zazielenienie – 316,54 zł/h
płatność dodatkowa – 184,98 zł/h
dopłaty dla młodego rolnika – 165,10 zł/h
dopłaty do bydła – 302,77 zł/szt
dopłaty do krów – 387,29 zł/szt
dopłaty do owiec – 104,08 zł/szt
dopłaty do kóz – 51,95 zł/szt
dopłaty do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha –765,80 zł/h
dopłaty do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha – 382,90 zł/h
dopłaty do roślin pastewnych – 463,71 zł/h
dopłaty do chmielu – 2 054,33 zł/h
dopłaty do ziemniaków skrobiowych – 1 110,09 zł/h
dopłaty do buraków cukrowych – 1 524,18 zł/h
dopłaty do pomidorów – 2 250,81 zł/h
dopłaty do truskawek – 1 136,95 zł/h
dopłaty do lnu – 569,14 zł/h
dopłaty do konopi włóknistych – 135,44 zł/h
dopłaty do tytoniu – grupa Virginia – 3,28 zł/k
dopłaty do tytoniu – pozostały tytoń – 2,31zł/kg

Źródło: ARiMR

Udostępnij artykuł