Czy wiemy, co jemy i co jeść będziemy?

Czy wiemy, co jemy i co jeść będziemy?

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie i Fundacja Strefa Zieleni serdecznie zapraszają na debatę: „Czy wiemy, co jemy i co jeść będziemy?” dotyczącą polskiego rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, która odbędzie się  29 października o godz. 11.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Wstęp wolny.

Debatę poprowadzi Ewa Jakubowska-Lorenz, koordynatorka programu Europejska Polityka Rolna w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Po kilkudziesięciu latach tzw. „zielonej rewolucji”, nastawionej na przemysłową produkcję żywności, w polityce międzynarodowej istotne miejsce zajmuje transformacja w kierunku zrównoważonego rolnictwa. Zarówno Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak też refleksje nad nową europejską Wspólną Polityką Rolną kładą duży nacisk na efekty środowiskowe, w tym klimatyczne, produkcji żywności.

Ten trend zaznaczył się również w Polsce, m.in. poprzez rosnącą liczbę gospodarstw ekologicznych. Jednak w ostatnich kilku latach, w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, maleje zarówno ich liczba, jak też powierzchnia upraw. Dlaczego tak się dzieje, skoro wśród konsumentów rośnie świadomość i zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości? Coraz częściej lekarze w przypadku wielu chorób i alergii zalecają spożywanie certyfikowanej żywności ekologicznej. Co zrobić, by zaspokoić te rosnące potrzeby?

Równocześnie, podobnie, jak na całym świecie, małym i średnim gospodarstwom rolnym coraz trudniej utrzymać się na rynku. W jaki sposób możemy je wspierać i dzięki temu zapewnić trwały rozwój obszarów wiejskich?

W związku z potrzebą kształtowania zrównoważonej polityki rolnej, w całej Europie rozwijają się ruchy, nawołujące do przejścia na sposoby produkcji rolnej odpowiadające na wyzwania współczesności. Również w Polsce istnieją organizacje, które starają się uruchomić publiczną debatę na ten temat. Okazją do takiej debaty są Europejskie Dni Akcji Good Food Good Farming, odbywające się w ostatni weekend października. Nasza debata jest częścią tej inicjatywy. Poszukamy wspólnie odpowiedzi na pytania:

  • Jak Wspólna Polityka Rolna i sposób jej wdrażania w Polsce może zapewnić, że polska żywność będzie produkowana bezpiecznymi metodami dla zdrowia i środowiska?
  • Jak zadbać o zrównoważony rozwój społeczny i ekologiczny obszarów wiejskich?
  • Co zrobić, aby zachować ciągłość działania tradycyjnych gospodarstw rolnych?
  • Jak zadbać o bezpieczeństwo polskiego środowiska w perspektywie długoterminowej?

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Źródło: KSOW