Corteva Agriscience otwiera nowy wielozadaniowy ośrodek badań nad roślinami uprawnymi w Segedynie na Węgrzech

Corteva Agriscience otwiera nowy wielozadaniowy ośrodek badań nad roślinami uprawnymi w Segedynie na Węgrzech

Ośrodek dysponujący zaawansowanymi możliwościami badawczymi w zakresie zarówno materiału siewnego, jak i środków ochrony roślin będzie zajmował się opracowywaniem zrównoważonych rozwiązań dla rolników z całej Europy

Corteva Agriscience, międzynarodowa firma specjalizująca się w produktach dla rolnictwa, poinformowała o unifikacji i rozszerzeniu swoich kompetencji w zakresie badań nad materiałem siewnym i środkami ochrony roślin w ramach wielozadaniowego centrum badań nad roślinami uprawnymi w Segedynie (węg. Szeged) na Węgrzech. W ośrodku zespół działu badań i rozwoju Corteva Agriscience będzie pracował nad przełomowymi i zrównoważonymi rozwiązaniami dla rolników z Europy i całego świata.

Nowo zintegrowane Szeged Center, powstałe nakładem 1,9 mln USD, jest jednym z największych wielozadaniowych europejskich ośrodków Cortevy prowadzących badania nad różnymi uprawami. Nowa placówka zatrudnia 34 osoby, w tym ośmioro naukowców opracowujących innowacje w zakresie materiału siewnego i środków ochrony roślin.

Zespół, który w segedyńskim centrum zajmuje się hodowlą roślin, prowadzi badania nad uprawami kukurydzy i słonecznika oraz rozwija produkty oparte na elitarnym zbiorze materiału genetycznego Cortevy. Do zadań zespołu należy doskonalenie odmian hybrydowych o wysokim potencjale plonotwórczym i zaawansowanych cechach agronomicznych, takich jak wysoka tolerancja na często występujące Europie kontynentalnej upały. Wcześniejsze badania nad uprawami prowadzone przez zespół przyczyniły się do powstania wielu produktów stawianych za wzór na rynku — takich jak hybrydy słonecznika ExpressSun® marki Pioneer® wykazujące tolerancję na herbicydy, nasiona wysokooleinowego słonecznika czy zajmująca czołową pozycję na rynku linia kukurydzy Optimum® AQUAmax®, również firmowana przez markę Pioneer®. Z kompetencji zespołu w dziedzinie badania charakterystyki odmian rodzicielskich oraz technik produkcyjnych korzysta również wytwórnia materiału siewnego Corteva w pobliskim Szarvas.

Zespół działu zintegrowanych nauk rolniczych (Integrated Field Science) w Segedynie prowadzi także badania polowe i uprawy eksperymentalne na potrzeby nowo opracowywanych rozwiązań w zakresie zwalczania chwastów, insektów i chorób roślin, a także produktów biologicznych i technologii zaprawiania materiału siewnego.

„To bardzo ważny kamień milowy w historii Corteva Agriscience. Trzy duże jednostki badawczo-rozwojowe łączą siły, by wspólnie pracować nad zaawansowanymi rozwiązaniami dla rolników z Węgier i innych krajów europejskich. Dzięki tej integracji tworzymy kreatywne środowisko dla innowacji i doskonałości operacyjnej, wykorzystując synergie trzech dotychczas odrębnych placówek. Zgodnie z ogłoszonymi przez nas niedawno Celami zrównoważonego rozwoju na 2030 rok konsekwentnie rozwijamy i wdrażamy innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania dla rolnictwa, z pożytkiem dla naszych klientów, konsumentów i społeczności, którym służymy” — powiedział Abelardo De La Vega, szef europejskiego działu hodowli roślin w Corteva Agriscience. „Obejmuje to działania gwarantujące, że każda nowa koncepcja produktowa Corteva Agriscience będzie spełniać szczególne kryteria zrównoważonego rozwoju wyznaczane przez rolników i konsumentów zanim zostanie skierowana do wdrożenia”.

„Misją Corteva Agriscience jest między innymi oferowanie rolnikom kompletnych rozwiązań pomagających maksymalizować produktywność. Z myślą o tym łączymy wzajemnie uzupełniające się kompetencje i doświadczenie naszych naukowców” — dodał Andreas Huber, szef działu Integrated Field Science w regionie EMEA w Corteva Agriscience.
Źródło: Corteva Agriscience

Udostępnij artykuł