Corteva Agriscience dzieli się wiedzą z uczniami szkół rolniczych w Polsce

Corteva Agriscience dzieli się wiedzą z uczniami szkół rolniczych w Polsce

Pragnąc rozwijać rolnictwo nowej generacji dla rolników nowej generacji, Corteva Agriscience zainstalowała specjalne tablice dydaktyczne w 16 szkołach rolniczych w Polsce, w ramach kampanii edukacyjnej „Dzielimy się wiedzą”. Uczniowie mogą korzystać z przygotowanych przez Cortevę materiałów od września 2019 r.

Celem akcji „Dzielimy się wiedzą” jest udostępnienie uczniom szkół rolniczych w Polsce praktycznych informacji na temat podstawowych zagadnień związanych z uprawami rolniczymi
i ogrodniczymi. Informacje te zostały przygotowane przez ekspertów oraz praktyków branży rolniczej i ogrodniczej. Są one podane w przystępny, obrazowy i nowoczesny sposób,
z wykorzystaniem infografik i merytorycznych zdjęć w formie tablic dydaktycznych.
„To ciekawe i atrakcyjne w odbiorze materiały, które mają ułatwić uczniom zdobywanie wiedzy
i poszerzanie kompetencji, oraz przyczynią się do poszerzenia ich horyzontów, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – mówi Przemysław Szubstarski, dyrektor marketingu
w Corteva Agriscience.

Firma udostępniła każdej ze szkół 11 tablic dydaktycznych prezentujących choroby, szkodniki
i chwasty upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych. Nie zabrakło informacji o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin, a także o hodowli odmian hybrydowych.
W ramach kampanii Corteva Agriscience udostępniła szkołom tablice bezpłatnie. Materiały dydaktyczne zostały zamontowane w szkołach, na korytarzach lub w pracowniach.
Trwałe tablice w szkołach o profilu rolniczym będą służyć wiele lat edukacji młodzieży, przyszłych rolników i osób odpowiedzialnych za rozwój branży. Tematyka jest zgodna z programem nauczania, a jednocześnie pokrywa się z zakresem kompetencji Corteva Agriscience. Dzięki akcji edukacja dla setek osób stała się łatwiejsza i skuteczniejsza. Kampania została przyjęta przez uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcje szkół z dużym entuzjazmem.
Piotr Mazur, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym: „Firma Corteva wyszła z przepiękną inicjatywą umożliwiającą młodzieży szkół rolniczych zdobycie wiedzy praktycznej, którą młodzież może wykorzystać w swoim gospodarstwie rolnym. Jesteśmy wdzięczni firmie Corteva za to, że udzieliła nam wsparcia i że jest z nami w tym procesie edukacyjnym.”
Alicja Szatan, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie: „Akcja firmy Corteva „Dzielimy się wiedzą” to bardzo dobry pomysł, który pomaga nam, szkołom rolniczym, w realizacji podstawy programowej w ciekawy i nowoczesny sposób, bo poprzez wizualizację. Dziś uczniowie są przyzwyczajeni do odbioru treści w formie atrakcyjnych obrazów. Ponadto nasi uczniowie mają swoje gospodarstwa, na których pracują. Mogą także rodzicom opowiedzieć o rozwiązaniach, które zobaczyli tu, na tablicy.”
Andrzej Olszański, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku: „Pragnę podziękować w imieniu całej społeczności szkolnej firmie Corteva, że mogliśmy uczestniczyć w programie „Dzielimy się wiedzą”, dzięki któremu otrzymaliśmy 11 tablic. Tablice te umożliwią naszym uczniom szkół dziennych, jak
i słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, utrwalanie wiedzy. Uważamy, że akcja ta jest przydatna i należałoby ją kontynuować w przyszłości. Dziękuję bardzo”.
Lista szkół uczestniczących w projekcie w 2019 r.:

 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława S. Reymonta
  w Dobryszycach,
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku,
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie,
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie,
 5. Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej,
 6. Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie,
 7. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu,
 8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu,
 9. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka
  w Czernichowie,
 10. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen Franciszka Kamińskiego
  w Karolewie,
 11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie,
 12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym,
 13. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie,
 14. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu,
 15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach,
 16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera
  w Głubczycach.

Źródło: Corteva Agriscience

Udostępnij artykuł