Ceny produktów rolnych w październiku 2018 r.

Ceny produktów rolnych w październiku 2018 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych,    tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, w październiku 2018 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego spadły o 0,6%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego były niższe o 0,7%.
Poziomy cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach

W październiku 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem ziemniaków, żywca wieprzowego oraz drobiu. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątek stanowiły ceny żywca wieprzowego i mleka.

Podobną tendencję zmian cen jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były wyższe, z wyjątkiem ceny ziemniaków, żywca wołowego, żywca wieprzowego, krów dojnych i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów, spadły natomiast ceny żywca wieprzowego, krów dojnych oraz prosiąt na chów.

Źródło: GUS

Udostępnij artykuł