Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Życzę Państwu dobrego roku, wielkich sukcesów i efektów – powiedział minister zwracając się do nauczycieli dodając – dostaliście nieoszlifowane diamenty, od tego jak będziecie z nimi postępować będzie zależało czy będą to cudowne brylanty, czy też kamienie ze skazą.

 6 września  na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Martwimy się często czy będziemy mieli następców, czy te dziewczęta i chłopcy będą chcieli pozostać na gospodarstwach, ale nie martwimy się co im zostawimy – czy glebę żyzną, bogatą w substancje organiczną, czy też glebę płytką źle uprawianą – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi zwracając uwagę na znaczenie nauczania o glebie.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że nowoczesne rozwiązania stosowane w rolnictwie, komputery i robotyka nie zastąpią wiedzy i doświadczenia człowieka, znajomości procesów zachodzących w glebie i w otaczającej przyrodzie.

– Rolnik to bardzo trudny zawód. Niezbędna jest szeroka wiedza z różnych dziedzin. Znajomość przyrody ożywionej i nieożywionej, wpływu klimatu na rolnictwo, ale też i rolnictwa na klimat – podkreślił minister.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia analiz ekonomicznych podejmowanych działań, na konieczność współpracy rolników.

– Rolnicy muszą ze sobą współpracować, muszą nauczyć się współużytkowania maszyn, wspólnego przygotowania produktu do sprzedaży produktów – stwierdził szef resortu dodając, że w pojedynkę będzie coraz trudniej utrzymać się z rolnictwa.

Minister podkreślał rolę szkoły nie tylko w procesie edukacji, ale też przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia i pracy.

– Przede wszystkim wychowujemy młodego człowieka, a dopiero potem rolnika, inżyniera czy dowolnego innego specjalistę – mówił minister zwracając się do nauczycieli.

– Chcemy wychować ludzi, którzy rozumieją zmieniający się świat, którzy sobie poradzą z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Jednocześnie jednak chcemy wychować ludzi o ugruntowanym kośćcu moralnym i etycznym. Wychować ich dla dobra, piękna, wrażliwości, empatii do innych, troski o innych, a nie tylko o siebie i swój biznes. Ale jednocześnie chcemy wychować światłych patriotów, tych którzy rozumieją ten subtelny związek między dawnymi a nowymi czasy – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Wyraził też nadzieję, że ci młodzi ludzie będą dumni z wpływu i znaczenia kultury oraz dorobku wsi na kulturę narodową.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł