Nie zwalniamy tempa

O początkach działania, zrealizowanych inwestycjach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, rozmawiamy z Prezesem Wód Polskich Przemysławem Dacą. Panie Prezesie, dokładnie trzy lata temu, czyli 1…