Woda w rolnictwie

Ekspertyza „Woda w rolnictwie” jest pogłębioną i wieloaspektową diagnozą stanu zasobów wodnych w Polsce. Autorzy przedstawiają zagrożenia i krytycznie analizują dotychczasowy model gospodarowania wodami. Wskazują też konkretne rozwiązania w zakresie…