Blockchain – szansa na rozwój

Blockchain – szansa na rozwój

W siedzibie KOWR zorganizowana została 13 czerwca konferencja pt. „Prezentacja technologii blockchain w systemie monitorowania, bezpieczeństwa i jakości żywności, ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i produkcji wołowiny”.

Celem Konferencji było przedstawienie założeń przedsięwzięcia, które może poprawić wizerunek polskiej wołowiny oraz zrewolucjonizować jej produkcję. Oparte jest ono na innowacyjnej i nowatorskiej technologii blockchain, stosowanej, jak dotąd, ze znakomitymi rezultatami przez niektórych wiodących producentów wołowiny na świecie, a także w innych gałęziach produkcji żywności i nie tylko.

Dochody rolników muszą wynikać z rolnictwa ulokowanego na dobrze zorganizowanym rynku – mówił obecny na spotkaniu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Podstawową zaletą tej metody jest zapewnienie efektywnego obiegu informacji w całym łańcuchu produkcji żywności. Wdrożenie  systemu, jako wsparcie dla hodowców/rolników zagwarantuje ich wiarygodność i zapewni wzrost opłacalności produkcji zwierzęcej. Podstawową zaletą tej metody jest zapewnienie efektywnego obiegu informacji w całym łańcuchu produkcji żywności. Wykorzystanie  tej technologii pozwoli producentom żywności zagwarantować, że finalny produkt jest najwyższej jakości. 

– Wchodzenie w łańcuch przetwórczy jest sprawą bardzo ważną – podkreślał szef resortu rolnictwa. Polska ciągle jest krajem gdzie najwyższy obrót generuje handel surowcami. To w przetwórstwie leży, zdaniem organizatorów konferencji, szansa na zrównoważony i stały rozwój branży rolno-spożywczej.

Konferencja propaguje nowoczesne i nowatorskie rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych. Obok ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana  Krzysztofa Ardanowskiego, , który objął wydarzenie patronatem udział w nim wziął również podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali: dyrektor generalny Grzegorz Pięta i zastępca dyrektora generalnego odpowiedzialny w KOWR za pion innowacji i rozwoju Wojciech Kędzia. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele spółek nadzorowanych przez KOWR, inspekcji weterynarii, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, instytutów naukowych oraz organizacji branżowych.

Źródło: MR i RW

Udostępnij artykuł