Bezpłatne WiFi dla Europejczyków

Bezpłatne WiFi dla Europejczyków

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.

W ramach inicjatywy WiFi4EU gminy mogą ubiegać się o bony o wartości 15 tys. euro. Bony te służą pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do internetu. 

Zaproszenie do składania wniosków zostanie otwarte w dniu 17/03/2020 r. o godz. 13:00 (czasu środkowoeuropejskiego). Wnioski można składać do dnia 18/03/2020 r. do godz. 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł