Bardzo dobra ocena działalności KOWR

Bardzo dobra ocena działalności KOWR

Jak wskazują wyniki badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020”, respondenci, którzy w czasie pandemii koronawirusa skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenili jego działalność dobrze lub bardzo dobrze.

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz.

Z przeprowadzonego badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2020” wynika, że 89% respondentów, którzy skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność dobrze i bardzo dobrze. Warto podkreślić, że w stosunku do poprzedniej edycji badania, które przeprowadzono w 2019 r., odsetek ten wzrósł o blisko 4 p.p.

Zarówno mieszkańcy obszarów wiejskich, jak i mieszkańcy miast informacje o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa chcieliby pozyskiwać przede wszystkim od pracowników KOWR oraz ze strony internetowej KOWR.

Badanie przeprowadzono techniką wywiadów CAPI na reprezentacyjnej próbie ogólnopolskiej mieszkańców wsi (1560) oraz mieszkańców miast (1067) przez konsorcjum firm: Grupa BST i EU Consult. Całość raportu z badania dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł