ARiMR zrealizowała unijny projekt dla Azerbejdżanu

ARiMR zrealizowała unijny projekt dla Azerbejdżanu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z partnerami z Włoch i Litwy zrealizowała projekt twinningowy dla Azerbejdżanu. 27 kwietnia, w Baku rozpoczęła się dwudniowa konferencji podsumowująca efekty tej dwuipółletniej współpracy.

Projekt dla Azerbejdżanu pod nazwą „Wzmocnienie zdolności Ministerstwa Rolnictwa do poprawy skuteczności i wydajności pomocy państwa dla rolnictwa” rozpoczął się w sierpniu 2019 r. Realizowało go konsorcjum, w którego skład weszły: z Włoch m.in. – Ministerstwo Rolnictwa i Rolnicza Agencja Płatnicza (AGEA), z Polski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz z Litwy – Krajowa Agencja Płatnicza (NMA).

Eksperci z Włoch, Polski i Litwy dzielili się z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Azerbejdżanu oraz Agencji ds. Kredytów Rolnych i Rozwoju (AKIA) swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie systemu zarządzania i kontroli dopłat do roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich w oparciu o unijne rozwiązania oraz wprowadzenia zasad polityki rozwoju obszarów wiejskich. W tym drugim aspekcie zaproponowano stworzenie systemu agroturystycznego w tym kraju. Agroturystyka oparta na gospodarstwach rolnych nie jest jeszcze powszechna w Azerbejdżanie, brakuje także ram prawnych dla tej działalności.

ARiMR od wielu lat prowadzi współpracę międzynarodową, angażując się m.in. w projekty twinningowe. Obecnie pracuje jeszcze przy dwóch takich projektach: dla Mołdawii oraz Serbii.

Projekty twinningowe polegają w głównej mierze na wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą, wskazywaniu sprawdzonych rozwiązań podczas specjalistycznych szkoleń, staży, czy wizyt studyjnych. Program współpracy bliźniaczej (ang. twinning) finansowany jest przez Komisję Europejską, dzięki któremu państwa kandydujące do Unii Europejskiej lub mające z nią umowę partnerską, jak właśnie Azerbejdżan, mogą otrzymać merytoryczną pomoc od krajów będących już członkami UE.

Źródło: ARiMR

Udostępnij artykuł