Analiza tych danych pozwoli Ci sporo zaoszczędzić

Analiza tych danych pozwoli Ci sporo zaoszczędzić

Analiza nawożenia na danym polu i w gospodarstwie, poniesionych w związku z tym kosztów oraz jego wpływ na plon to jedne z najważniejszych informacji, jakie rolnik powinien wyciągnąć po każdym sezonie wegetacyjnym. Teraz, zupełnie bezpłatnie, a do tego szybko i sprawnie zrobi to za niego program 365FarmNet i jego dwie nowe funkcjonalności.

Nawożenie to podstawowy zabieg w uprawie, jednak mało który rolnik dokładnie analizuje zarówno ilość wysiewanych składników, ponoszone na to koszty, jak i wpływ konkretnych dawek nawozów zastosowanych na danych polach na plon. A nawet, jeśli je analizują, to zazwyczaj nie są to zbyt precyzyjne wyliczenia. Powód? W trakcie sezonu i wykonywanych prac nie bardzo jest na to czas, a po tym najbardziej intensywnym okresie… zazwyczaj rolnicy nie pamiętają już dokładnie wszystkich szczegółów, takich jak konkretna dawka na danym polu, termin czy inne czynniki, które mają wpływ na skuteczność zabiegu.

Wiedząc, jak bardzo istotne i cenne są te informacje, firma 365FarmNet stworzyła dwa nowe rozwiązania, które od teraz, całkowicie bezpłatnie, są już do dyspozycji rolników. Aby z nich skorzystać, wystarczy… zarejestrować się na platformie www.365farmnet.com i rozpocząć dokumentację zabiegów przeprowadzanych w gospodarstwie. W ten sposób można zobaczyć dokładnie, jakie składniki pokarmowe i w jakich ilościach zostały podane roślinom na danym polu, jaki był koszt nawożenia w danym sezonie na poszczególnych polach lub w całej uprawie czy chociażby jaki był wpływ nawożenia danym składnikiem czy zasobności gleby na plon z danego pola (a nawet jego fragmentów). Ale od początku…

Analiza składników pokarmowych

„Analiza składników pokarmowych” to nazwa nowego modułu, który jest już dostępny na platformie 365FarmNet.

Umożliwia on szybki podgląd i analizę nawożenia przeprowadzonego na danym polu. Jeżeli rolnik na bieżąco dokumentuje zabiegi w programie 365FarmNet, dane dotyczące nawożenia automatycznie są zapisywane i analizowane w nowym module. Mowa tu o informacjach takich, jak zastosowane makro- i mikroelementy, dawki czystego składnika z użytego nawozu na hektar czy koszt przeprowadzonego na danym polu zabiegu. Im bardziej szczegółowo i dokładnie będziemy je dokumentować, tym dokładniejsze będą te analizy – zapewnia Bartłomiej Grabowski, regionalny doradca ds. sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet.

W nowym module mamy podgląd nawożenia w bieżącym i poprzednich sezonach. Możemy analizować nawożenie i koszty: ogółem wszystkich upraw, konkretnego gatunku lub jednej odmiany, nawożenia na wyszczególnionym polu, w całym gospodarstwie, a nawet w kilku gospodarstwach, zastosowane nawozy mineralne i organiczne, ale też analizę poszczególnych makro- i mikroelementów. Możliwości jest więc sporo.

Warto wypróbować tę nową funkcjonalność programu 365FarmNet, szczególnie, że dzięki niej można realnie zmniejszyć wydatki na nawożenie – sprawdzając koszty zabiegu, a następnie zależność zastosowania danego składnika na plon na danym polu. Jak? Na przykład wystarczy nałożyć na siebie dwie mapy: zasobności gleby i uzyskanego plonu. A to umożliwia kolejna nowość 365FarmNet.

Odczytaj z map jeszcze więcej

Już od jakiegoś czasu mapowanie pól cieszy się sporym zainteresowaniem rolników. W zależności od ich rodzaju, z map można odczytać i wyciągnąć wiele informacji. A nakładając je na siebie i porównując, można dowiedzieć się jeszcze więcej. I takie właśnie jest założenie drugiej nowości od 365FarmNet – funkcji Map Center – Moje mapy.

To swojego rodzaju katalog map – miejsce, w którym można przechowywać wszystkie nasze mapy z gospodarstwa. W zależności od potrzeb możemy je przeglądać, analizować i wyciągać z nich niezbędne dla nas wnioski – wyjaśnia Monika Kozłowska, regionalny doradca ds. sprzedaży i rozwoju rynku 365FarmNet. – Mapy są tam przejrzyście zarchiwizowane i skatalogowane w folderach. Do Map Center można zaimportować pliki w formacie .shp o maksymalnej pojemności 10 MB. Program automatycznie odpowiednio przypisuje wgrywany plik do właściwego folderu, np. mapy zbiorów czy mapy prób glebowych. To ułatwia później ich odnalezienie – dodaje.

Map Center umożliwia naniesienie na siebie kilku map (przy ustawianej przezroczystości), dzięki czemu można przeanalizować np. zależność zasobności gleby w fosfor lub pH gleby, na plon.

Wykorzystanie informacji z tych prostych map jest bardziej efektywne, niż pracochłonna analiza tabel z podanymi różnymi wartościami. Dzięki nim rolnik może szybciej i łatwiej podjąć decyzje związane np. z nawożeniem gleby – aby je zoptymalizować – co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji i, pozytywnie, na środowisko – wymienia Monika Kozłowska. – Aktualnie wciąż usprawniamy ten moduł, już wkrótce będzie można umieścić w nim takie informacje, jak na przykład: linie referencyjne przejazdów równoległych A-B, mapy z systemem melioracyjnym, czy mapy z charakterystycznymi elementami, jak głazy, słupy energetyczne, studzienki melioracyjne, wymokliska, a także miejsca szczególnie zachwaszczone lub porażone przez patogeny. Dodatkowo, chcemy, aby w przyszłości ten moduł służył do tworzenia map aplikacyjnych – zapowiada.

Źródło: 365FarmNet

Udostępnij artykuł