Alert dla wszystkich hodowców drobiu

Alert dla wszystkich hodowców drobiu

Główny Lekarz Weterynarii potwierdził w dniu 3 stycznia 2020 roku wystąpienie ogniska grypy ptaków w powiecie ostrowskim w województwie wielkopolskim. Oznacza to, że wirus tego samego podtypu H5N8 pojawił się w miejscowości oddalonej aż o 450 km od pierwszego ogniska grypy ptaków w województwie lubelskim.

– Ogłaszamy alert dla wszystkich hodowców drobiu w Polsce. Sytuacja jest bardzo poważna. Możemy się niestety spodziewać kolejnych ognisk grypy u drobiu hodowlanego. Jesteśmy w sytuacji, kiedy wirus grypy ptaków może się pojawić w każdym zakątku kraju. Dlatego każdy hodowca musi bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji. Zastosować się do nich powinna także każda osoba, która utrzymuje drób na własne potrzeby. Sugerujemy, aby w małych gospodarstwach utrzymywać drób w zamknięciu i zachować szczególne środki ostrożności – mówi Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że trzymanie drobiu w zamknięciu zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem, jednak nie eliminuje zagrożenia całkowicie. Dlatego też do pozostałych istotnych czynności należy zabezpieczenie paszy i wody przed dostępem dzikich zwierząt. Nie wolno karmić oraz poić drobiu poza budynkami. Należy stosować odzież ochronną i minimalizować wpływ czynników zewnętrznych na zamknięte hodowle. Trzeba pamiętać, że wirus może przedostać się na zanieczyszczonym ptasimi odchodami sprzęcie, odzieży oraz butach, a także paszy i środkach transportu, którymi jest dostarczana m.in. pasza na teren fermy. 

Przypominamy, że podtyp H5N8 wirusa grypy ptaków nie stanowi zagrożenia dla ludzi, jednak zalecane jest ścisłe przestrzeganie zasad higieny w przypadku kontaktu z ptakami, zwłaszcza dzikimi.

Należy skontaktować się natychmiast z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jeżeli:

•          Znaleźliśmy miejsce, w którym są padłe dzikie ptaki

•          Zauważyliśmy jakiekolwiek możliwe objawy choroby u swojego drobiu (np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, biegunka, spadek produkcyjności, zwiększona śmiertelność)

ZALECENIA KRAJOWEJ RADY DROBIASTWA DLA WSZYSTKICH HODOWCÓW DROBIU 

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM GRYPY PTAKÓW W POLSCE:

1.         ZABEZPIECZ GOSPODARSTWO

•          Zabezpiecz fermę (ptaki, paszę, wodę) przed dostępem dzikich ptaków. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli Twoje gospodarstwo jest zlokalizowane w pobliżu siedlisk dzikich ptaków, zbiorników wodnych oraz na trasie przelotu dzikich ptaków.

•          Sprawdź czy na fermie są wdrożone odpowiednie zasady bioasekuracji oraz czy są rygorystyczne przestrzeganie.

2.         KONTROLUJ OSOBY MAJĄCE KONTAKT Z DROBIEM ORAZ OGRANICZ ICH LICZBĘ 

•          Na fermie musi obowiązywać bezwzględny zakaz wstępu osobom nieupoważnionym. 

•          Upewnij się, że osoby obsługujące fermę nie są myśliwymi oraz nie utrzymują drobiu we własnym zakresie, a także, że nie mają kontaktu z innymi fermami. Osoby, które trzymają drób we własnym zakresie nie mogą obecnie mieć możliwości wejścia na fermę ze względu na wysokie ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków.

•          Jeżeli możesz – ogranicz liczbę osób, które mają wstęp na fermę. Wskazane jest ograniczanie podróży przez wszystkie osoby, które

mają kontakt z drobiem – zarówno w dużych hodowlach, jak i niewielkich kurnikach w małych gospodarstwach.

3.         BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZASAD HIGIENY

•          Zachowaj zasady higieny oraz stosuj odzież ochronną, którą zmieniasz przed każdym kolejnym budynkiem.

•          Regularnie prowadź rejestr czynności oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji

•          Wyłóż maty dezynfekcyjne oraz koniecznie stale je nasączaj. Jeżeli nie wiesz, gdzie je można kupić – zapytaj Powiatowego Lekarza Weterynarii.

4.         CHROŃ KAŻDY BUDYNEK I KAŻDY KURNIK 

•          Izoluj każdy poszczególny budynek. Wskazane jest w zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi w każdym budynku.

•          Odkażaj koła każdego pojazdu wjeżdżającego na teren gospodarstwa.

•          Umieść poidła i karmidła wewnątrz budynków (nie wolno karmić i poić drobiu na zewnątrz budynków!).

•          Dokładne sprawdzaj rejestr potwierdzający dezynfekcję środków transportu przeznaczonych do przewozu zwierząt, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Źródło: KRD – IG

Udostępnij artykuł