XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 14-16 października w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Tematem tegorocznej konferencji było zagadnienie: „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”.

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek doradztwa rolniczego, świata nauki, organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyki wiejskiej oraz samych kwaterodawców i organizatorów wypoczynku na wsi.

Tematyka wykładów i warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak: potencjał turystyczny polskiego dziedzictwa kulturowego, kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w regionach, współpraca podmiotów w zachowaniu i interpretacji dziedzictwa wiejskiego, rozwój rynku pracy na obszarach wiejskich poprzez turystykę związaną z dziedzictwem czy dobre praktyki w zakresie turystyki dziedzictwa na obszarach wiejskich.

Wydarzenie zorganizowały: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wraz z Oddziałami CDR w Poznaniu i Radomiu, Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Źródło: CDR

Udostępnij artykuł