Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 grudniarozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki poinformował, że „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” została przyjęta 15 października 2019 r. i stała się podstawowym dokumentem strategicznym polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich państwa.

Strategia przedstawia cele, kierunki interwencji oraz działania, jakie powinny zostać podjęte w perspektywie roku 2030. Działania strategii będą finansowane z krajowych i zewnętrznych środków publicznych, jak środki pochodzące z budżetu UE na lata 2021-2027, w tym ze Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności, wspólnej polityki rybołówstwa.


Głównym celem strategii jest rozwój gospodarczy wsi, który umożliwia trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego, a także poprawie stanu środowiska naturalnego.


W dyskusji posłowie i przedstawiciele organizacji rolniczych zwrócili uwagę na kilka aspektów pominiętych lub niedostatecznie wyartykułowanych w strategii, a które stanowią o dalszej przyszłości polskiego rolnictwa. Do nich należą m.in. edukacja i dofinansowanie zwłaszcza szkół wiejskich, bezpieczeństwo żywności oraz działania zwiększające budżet weterynaryjny.

Źródło: Sejm RP

Udostępnij artykuł