Stosowanie UKUR w praktyce

Stosowanie UKUR w praktyce

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowa Rada Notarialna, dniu 27 lutego br., podpisali wspólne stanowisko w sprawie stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1362). Chodzi tu o jednolite stosowanie przepisów tej ustawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Krajowa Rada Notarialna, dniu 27 lutego br., podpisali wspólne stanowisko w sprawie stosowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1362). Chodzi tu o jednolite stosowanie przepisów tej ustawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Jan Białkowski, Podsekretarz Stanu,  Krajową Radę Notarialną Mariusz Białecki, Prezes KRN a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Pięta, Dyrektor Generalny.  

Źródło: KOWR

Udostępnij artykuł