Rynek gruntów ornych w 2019 r.

Rynek gruntów ornych w 2019 r.

Trendy bieżące

W 2019 utrzymało się dość wysokie tempo wzrostu cen gruntów ornych (8,2% r/r wobec 8,5% r/r w 2h18). Wpisuje się ono w długoterminową tendencję wzrostu cen we wschodnich krajach UE oraz w średnioterminowe dostosowania do szybkiego wzrostu cen innych kategorii nieruchomości i oczekiwanej liberalizacji obrotu ziemią rolną (przepisy weszły w życie 26.06.2019).

Szybszy był wzrost cen gruntów kwalifikowanych jako słabe oraz położonych w województwach południowo-wschodnich, czyli o dużej gęstości zaludnienia i z gospodarstwami o mniejszym areale (podkarpackie, lubelskie, śląskie, małopolskie).

Ceny ofertowe działek budowlanych w 2019 były o 5% wyższe r/r (PONT). Wyraźnie szybciej wzrastały ceny średnie w powiatach ziemskich (10% r/r) oraz w Gdańsku (18% r/r) i Łodzi (17% r/r).

Wg danych Bankier.pl dynamika cen ofertowych działek budowlanych spowolniła w 2019 do 5-7% r/r (15-18% r/r w 2018) zależnie od wielkości działki, przy czym w woj. świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim dynamika cen najmniejszych działek (0-800 m kw.) przekraczała 30% r/r.

Ceny transakcyjne (CBN) gruntów pod zabudowę mieszkaniową wykazywały lekką tendencję wzrostową. W 2019 roku w powiatach grodzkich poza miastami wojewódzkimi były one o 5% wyższe r/r, a w miastach wojewódzkich i powiatach ziemskich o 2%.

Dynamika roczna indeksu cen transakcyjnych gruntów pod zabudowę (Bankier.pl) nieznacznie spowolniła. W 2019 wyniosła 1,4% r/r, a w 2018 1,8% r/r. Ceny wzrastały szybciej w Łodzi (13% r/r) oraz w woj. łódzkim, pomorskim i małopolskim (9-18% r/r).

Perspektywy

W perspektywie roku jest duże prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostowego trendu cen gruntów, zarówno rolnych, jak i pod zabudowę. Dobra koniunktura na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych wywiera presję na przyspieszenie wzrostów cen.

Po wejściu 26.06.2019 w życie nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego możliwy jest wzrost popytu (ale również podaży) na niewielkie działki rolne w obrębie miast i w ich okolicy. Na niektórych rynkach, np. peryferie w części miast, może to spowodować spowolnienie wzrostu cen działek budowlanych.

Źródło: Agronawigator PKO BP

Udostępnij artykuł