Parlament przeciwny patentowaniu roślin otrzymywanych naturalnie

Parlament przeciwny patentowaniu roślin otrzymywanych naturalnie

W czwartek 19 września, posłowie zagłosowali za rezolucją mówiącą, że rośliny uzyskane w wyniku stosowania tradycyjnych metod hodowlanych, takich jak krzyżowanie i selekcja, nie mogą podlegać opatentowaniu.

Parlament obawia się, że pozwolenie na opatentowanie naturalnych odmian roślin skoncentruje materiał do hodowli roślin w rękach kilku potężnych międzynarodowych koncernów. Wynikająca z tego utrata różnorodności genetycznej może z kolei zagrozić bezpieczeństwu żywności i podnieść jej ceny.

Źródłem kontrowersji są dwa przypadki, w których Europejski Urząd Patentowy (EPO) przyznał patenty: na odmianę ‘pomarszczonego’ pomidora ze zmniejszoną zawartość wody i antyrakotwórczą odmianę brokułów, które uzyskano poprzez krzyżowanie i selekcję, bez manipulacji genetycznej.

Po rezolucji Parlamentu z 2015 r. i interwencji Komisji w 2016 r., te dwa przypadki są rozpatrywane w najwyższej instancji apelacyjnej EPO. Termin składania pisemnych oświadczeń upływa 1 października.

Patenty 

  • Patenty są formą własności intelektualnej, która daje właścicielowi prawo do zabronienia innym tworzenia, używania lub sprzedaży ich wynalazku. Patenty są narzędziem zachęcającym do inwestowania w innowacje. 
  • Wynalazki podlegające opatentowaniu muszą być nowe, pomysłowe i mieć zastosowanie przemysłowe. 
  • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich wyłącza z możliwości opatentowania „odmiany roślin lub rasy zwierząt albo czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt”. 
  • Jednak artykuł o wyłączeniu z możliwości opatentowania nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub produktów otrzymanych w ich wyniku. Kontrowersje wynikają z różnych interpretacji tego artykułu. 

Celem hodowli roślin jest stworzenie odmian roślin, które są nowe, bardziej odporne, wydajniejsze i lepszej jakości. Innowacje w tym obszarze są niezbędne, aby zagwarantować wystarczającą produkcję żywności po rozsądnych cenach, zwłaszcza w obliczu zmieniających się warunków środowiskowych spowodowanych zmianami klimatycznymi.

Dotychczas, hodowcy byli w stanie chronić swoje odmiany roślin poprzez prawo do ochrony odmian roślin (PVR). Główną różnicą między tym prawem a patentowaniem jest to, że PVR nie blokuje innym rolnikom możliwości wykorzystania chronionych odmian do dalszej hodowli i rozwijania nowych odmian.

Źródło: Parlament Europejski

Udostępnij artykuł