Nowe przepisy na rynku hodowlanym

Nowe przepisy na rynku hodowlanym

Od 1 listopada 2018 roku obowiązywać będą nowe przepisy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Zawierają one zmienione warunki zootechniczne i genealogiczne dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych, handlu nimi oraz materiałem biologicznym od nich pochodzącym.

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE 171 z 29.06.2016, str.66), które będzie stosowane od dnia 1 listopada 2018 roku, PFHBiPM przedłożyła do akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostosowane do wyżej wymienionego rozporządzenia nowe programy hodowlane dla bydła ras mlecznych.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, tak jak dotychczas, będzie realizować programy hodowlane dla 9 ras bydła: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, simentalskiej, polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej, polskiej czarno-białej, montbeliarde, jersey, brown swiss, szwedzkiej czerwonej. Główne obszary zmian w nowych programach hodowlanych związane są z zasadami wpisywania zwierząt do ksiąg hodowlanych oraz wzorami i trybem wydawania świadectw zootechnicznych, obecnie znanych jako świadectwa rodowodowe.

Źródło: PFPB M i PM