Ceny na krajowym rynku zbóż

Ceny na krajowym rynku zbóż

Duża podaż ziarna i mały popyt na rynku krajowym wpływa na występujące znaczne różnice cen zboża w poszczególnych rejonach polski.

Aktualnie najwyższą cenę można uzyskać za zboża znajdujące się w magazynach wzdłuż zachodniej granicy. Tam za pszenice konsumpcyjną 14% białka producenci w swoich magazynach uzyskają nawet 690 do 700 zł/t (netto), podczas gdy w pozostałych rejonach kraju średnia cena pszenicy konsumpcyjnej nie przekracza 660-670 zł/t.

Średnia cena transakcyjna pszenżyta utrzymuje się na poziomie 570 zł/t. Producenci mogą jeszcze sprzedać niewielka partię tego ziarna z dostawą do portu Gdańsk/Gdynia w cenie 610-615 zł/t.

Najgorsza sytuacja jest na rynku żyta paszowego, którego cena na zachodzie kształtuje się na poziomie 520-540 zł/t. Dalej od granicy cena żyta paszowego oscyluje wokół 500 zł/t, ale we wschodniej części kraju trudno sprzedać to ziarno nawet poniżej 500 zł/t (netto).

Podobna sytuacja występuje przy sprzedaży mokrej kukurydzy. Średnia cena tego ziarna to 400-420 zł/t, ale w południowo-wschodniej części kraju trudno jest znaleźć kupujących nawet za 360 zł/t.

Totalny dołek jest w młynach. Chętnych na zakup otrąb pszennych i żytnich na razie jest niewielu. Cena aktualnie na poziomie 320-420 zł/t cały czas ma tendencję spadkową.

Silna złotówka wpłynęła na niższą cenę śruty sojowej (1390-1400 zł/t) i rzepakowej, ale też obniża ceną rzepaku, która ponownie wróciła do poziomu 1580-1600 zł/t (w zależności od odległości od granicy i terminu realizacji).

Źródło: e – WGT

Udostępnij artykuł